Kurs dla rodziców

Dzieci inaczej postrzegają świat niż osoby dorosłe. Mają inne problemy, na tle których rodzą się konflikty i nieporozumienia.

Czas szkolenia: 2 dniszkola_rodzicow

Program szkolenia zawiera:

  • naukę rozmowy z dzieckiem,
  • naukę patrzenia na świat oczami dziecka,
  • naukę słuchania co dziecko ma do powiedzenia,
  • naukę metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
  • naukę egzekwowania od dziecka wykonywania poleceń,
  • okazywanie wsparcia i zrozumienia dziecku,
  • naukę skutecznej rozmowy z dzieckiem,
  • omówienie metod i technik nagradzania i karania dziecka.

Szkolenia dla rodziców dzieci w każdym wieku.