Kurs brukarza

Brukarz przygotowuje powierzchnie, nakłada oraz wykańcza nawierzchnie (np. ścieżki, szosy, chodniki). Kurs zawodu brukarz ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami technologii robót brukarskich, a także z ogólnymi warunkami technicznymi ich wykonywania. Pokazuje też zasady przygotowania do pracy narzędzi i podstawowego sprzętu oraz ich obsługi i konserwacji.

brukarzCzas kursu: 160 godzin

Program kursu zawiera:

 • podstawy materiałoznawstwa.
 • zasady BHP i PPOŻ.
 • nauka obsługi i konserwacji sprzętu.
 • przygotowanie narzędzi do pracy.
 • ćwiczenia praktyczne.
 • zapoznawanie się z dokumentacją techniczną.
 • gromadzenie i dobieranie żwiru, piasku, tłucznia i odpowiednie ich składowanie.
 • układanie nawierzchni wszelkiego rodzaju wg ustalonego wzoru z kamienia, klinkieru, bloków kamienno-betonowych.
 • niwelowanie terenu, wykonywanie wykopu lub nasypu;.
 • ocenę i segregację kamienia, cegły klinkierowej, płyt kamienno-betonowych i kostki betonowej, z uwzględnieniem łupliwości, ścieralności i ciężaru właściwego.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i otrzymaniem zaświadczenia
o możliwości wykonywania zawodu brukarza.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ