Kurs dekarza

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac w zawodzie dekarz.

Czas szkolenia: 120 godzindekarz

Program szkolenia zawiera:

 • omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania robót dekarskich w kontakcie z azbestem,
 • omówienie zasad bezpiecznego wykonywania prac polegających na zdejmowaniu eternitu,
 • omówienie ogólnych zasad bezpiecznych metod pracy,
 • zajęcia praktyczne z krycia dachów papą,
 • zajęcia praktyczne z krycia dachów dachówkami.
 • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • wykonywania odwodnień połaci dachowych
 • remont i rozbiórka pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych
 • wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich

Szkolenie to jest dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Szkolenie kończy się egzaminem ze wszystkich tematów objętych programem nauczania oraz egzaminem przed komisją wewnętrzną, sprawdzającym umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ