Kurs dekarza

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac w zawodzie dekarz.

Czas szkolenia: 120 godzindekarz

Program szkolenia zawiera:

 • omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania robót dekarskich w kontakcie z azbestem,
 • omówienie zasad bezpiecznego wykonywania prac polegających na zdejmowaniu eternitu,
 • omówienie ogólnych zasad bezpiecznych metod pracy,
 • zajęcia praktyczne z krycia dachów papą,
 • zajęcia praktyczne z krycia dachów dachówkami.
 • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • wykonywania odwodnień połaci dachowych
 • remont i rozbiórka pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych
 • wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich

Szkolenie to jest dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Szkolenie kończy się egzaminem ze wszystkich tematów objętych programem nauczania oraz egzaminem przed komisją wewnętrzną, sprawdzającym umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia.

Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

  Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).