Kurs montera instalacji wodociagowych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac w zawodzie monter instalacji wodociągowych.

Czas szkolenia: 120 godzinmonter_instalacji_wodociagowych

Program szkolenia zawiera:

 • naukę odczytywania projektów instalacji wodociągowych,
 • naukę posługiwania się narzędziami i sprzętem,
 • materiałoznawstwo,
 • naukę rozróżnienia stosowanej armatury, elementów i urządzeń,
 • naukę montażu i sprawdzenia szczelności połączeń rurowych,
 • czyszczenie i konserwację elementów i urządzeń,
 • demontaż uszkodzonych elementów,
 • rysunek zawodowy,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • zajęcia praktyczne.

Szkolenie to jest dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją wewnętrzną, sprawdzającym umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia.


Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

  Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).