Kurs montera instalacji wodociagowych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac w zawodzie monter instalacji wodociągowych.

Czas szkolenia: 120 godzinmonter_instalacji_wodociagowych

Program szkolenia zawiera:

 • naukę odczytywania projektów instalacji wodociągowych,
 • naukę posługiwania się narzędziami i sprzętem,
 • materiałoznawstwo,
 • naukę rozróżnienia stosowanej armatury, elementów i urządzeń,
 • naukę montażu i sprawdzenia szczelności połączeń rurowych,
 • czyszczenie i konserwację elementów i urządzeń,
 • demontaż uszkodzonych elementów,
 • rysunek zawodowy,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • zajęcia praktyczne.

Szkolenie to jest dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją wewnętrzną, sprawdzającym umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ