Kurs spawania acetylenowo-tlenowego (gazowego)

Szkolenie spawania acetylenowo-tlenowego (gazowego) ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie wykonywania spoin czołowych w złączach blach oraz uzyskanie kwalifikacji w odpowiednim zakresie.

Czas szkolenia: 140 godzinspawanie_acetylenowo_tlenowe

Program szkolenia zawiera:

 • obsługę urządzeń spawalniczych,
 • dobieranie parametrów spawania,
 • przygotowanie elementów do spawania,
 • czytanie rysunków prostych konstrukcji spawalniczych,
 • ocena jakości wykonanych złączy spawanych,
 • postępowanie w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych,
 • zasady ochrony indywidualnej,
 • obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Szkolenie kończy się jest egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ