Kurs spawania acetylenowo-tlenowego (gazowego)

Szkolenie spawania acetylenowo-tlenowego (gazowego) ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie wykonywania spoin czołowych w złączach blach oraz uzyskanie kwalifikacji w odpowiednim zakresie.

Czas szkolenia: 140 godzinspawanie_acetylenowo_tlenowe

Program szkolenia zawiera:

 • obsługę urządzeń spawalniczych,
 • dobieranie parametrów spawania,
 • przygotowanie elementów do spawania,
 • czytanie rysunków prostych konstrukcji spawalniczych,
 • ocena jakości wykonanych złączy spawanych,
 • postępowanie w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych,
 • zasady ochrony indywidualnej,
 • obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Szkolenie kończy się jest egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu, na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

  Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).