Kurs spawania łukowego

Szkolenie spawania łukowego ma na celu zdobycie umiejętności  w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie.

Czas szkolenia: 170 godzinspawanie_lukowe

Program szkolenia zawiera:

 • przygotowanie elementów do spawania,
 • czytanie rysunków prostych konstrukcji spawanych,
 • naukę doboru parametrów spawania,
 • uruchamianie i obsługę urządzeń spawalniczych,
 • wykonywanie złącz blach i rur ze spoinami pachwinowymi,
 • ocenę jakości wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
 • udzielenie pomocy w nagłych przypadkach,
 • zasady postępowania w przypadku powstania pożaru przy pracach spawalniczych.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ