Kurs spawania łukowego

Szkolenie spawania łukowego ma na celu zdobycie umiejętności  w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie.

Czas szkolenia: 170 godzinspawanie_lukowe

Program szkolenia zawiera:

 • przygotowanie elementów do spawania,
 • czytanie rysunków prostych konstrukcji spawanych,
 • naukę doboru parametrów spawania,
 • uruchamianie i obsługę urządzeń spawalniczych,
 • wykonywanie złącz blach i rur ze spoinami pachwinowymi,
 • ocenę jakości wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
 • udzielenie pomocy w nagłych przypadkach,
 • zasady postępowania w przypadku powstania pożaru przy pracach spawalniczych.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu.

Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu, na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

  Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).