Kurs obsługi wózków widłowych

Szkolenie ma na celu naukę i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami widłowymi.

Czas szkolenia: 60 godzinWozek

Program szkolenia zawiera:

  • wiadomości i praktyczne zajęcia z zakresu zapoznania z budową i zasadą działania wózków różnych typów,
  • przygotowanie do samodzielnej obsługi wózka widłowego,
  • przygotowanie do wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka,
  • omówienie zasad BHP i PPOŻ,
  • omówienie zasad poruszania się po zakładzie pracy.

Warunkiem, który należy spełnić przed podjęciem pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków widłowych.

Certyfikaty i zaświadczenia:

  • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu, na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

    Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).