Kurs obsługi wózków widłowych

Szkolenie ma na celu naukę i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami widłowymi.

Czas szkolenia: 60 godzinWozek

Program szkolenia zawiera:

  • wiadomości i praktyczne zajęcia z zakresu zapoznania z budową i zasadą działania wózków różnych typów,
  • przygotowanie do samodzielnej obsługi wózka widłowego,
  • przygotowanie do wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka,
  • omówienie zasad BHP i PPOŻ,
  • omówienie zasad poruszania się po zakładzie pracy.

Warunkiem, który należy spełnić przed podjęciem pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków widłowych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

  • EVDC / EICE / ISQ / MEN
  • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

  • European Vocational Development Certification (EVDC)
  • European International Certification in Education (EICE)
  • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ