Kurs instruktora Nordic Walking

Nordic walking – forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami.

instruktor_nordic_walking

Program szkolenia zawiera:

 • historię Nordic Walking,
 • omówienie wad i zalet marszu z kijkami,
 • omówienie wszystkich elementów techniki,
 • prawidłowy dobór sprzętu i akcesoriów,
 • ćwiczenia wprowadzające, doskonalące, koordynacyjne i korygujące błędy,
 • najczęstsze błędy w marszu z kijkami i propozycje ćwiczeń korygujących,
 • naukę oceny techniki marszu z kijkami.Kurs obejmuje pełen zakres techniki i metodyki Nordic Walking.
  Skupiamy się na praktycznym podejściu do treningu
  i różnorodności ćwiczeń, tak by kursanci mogli przedstawić
  swoim klientom szeroki wachlarz umiejętności
  i sprawić by każdy trening był ciekawy.
  Na szkoleniu omawiane są m.in aspekty zdrowotne, wskazania i przeciwwskazania,
  przedstawiamy ćwiczenia siłowe, rozciągające, koordynacyjne, doskonalące technikę.
  Nauczamy jak powinien wyglądać prawidłowy i ciekawy trening.
  Uczestnicy obserwują siebie na początku i na końcu zajęć aktywnie uczestnicząc i korygując błędy.

   

Specjalistyczny kurs instruktorski Nordic Walking kończy się otrzymaniem certyfikatu Instruktora Nordic Walking. Uprawnienia, które można uzyskać na szkoleniach honorowane są we wszystkich krajach UE i na świecie.

Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Certyfikaty wydaje Europejski Instytut Certyfikacji i Efektywności, z kwalifikacjami VCC (Vocational Competences Certyficate), na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

  Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).