Kurs pilota wycieczek

Kursy pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych przygotowują do egzaminu państwowego, po którego zdaniu absolwent otrzyma uprawnienia do wykonywania, wolnego zawodu pilota wraz z europejską licencją pilota wycieczek. Licencja ta jest honorowana w całej UE i wielu krajach świata. Pozwala na podjęcie pracy pilota w dowolnym biurze podróży nie tylko na naszym kontynencie.

Czas szkolenia: 21 dnipilot_wycieczek

Program szkolenia zawiera:

 • zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie,
 • geografię turystyczną Polski i Europy,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce,
 • przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne,
 • omówienie technik zwiedzania miasta, obiektów muzealnych i sakralnych pilota z grupą,
 • zapoznanie się z obowiązkami pilota w sytuacjach awaryjnych,
 • przyśpieszony kurs pierwszej pomocy,
 • rozwiązywanie przez pilota trudnych sytuacji,
 • praktyczne wykorzystanie materiałów pomocniczych.

Wymagania jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia pilota wycieczek:

 • ukończone 18 lat,
 • średnie wykształcenie,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne w związku z wykonywaniem zawodu pilota,
 • zaświadczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Certyfikaty wydaje Europejski Instytut Certyfikacji i Efektywności, z kwalifikacjami VCC (Vocational Competences Certyficate), na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

  Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).