Kurs pilota wycieczek

Kursy pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych przygotowują do egzaminu państwowego, po którego zdaniu absolwent otrzyma uprawnienia do wykonywania, wolnego zawodu pilota wraz z europejską licencją pilota wycieczek. Licencja ta jest honorowana w całej UE i wielu krajach świata. Pozwala na podjęcie pracy pilota w dowolnym biurze podróży nie tylko na naszym kontynencie.

Czas szkolenia: 21 dnipilot_wycieczek

Program szkolenia zawiera:

 • zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie,
 • geografię turystyczną Polski i Europy,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce,
 • przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne,
 • omówienie technik zwiedzania miasta, obiektów muzealnych i sakralnych pilota z grupą,
 • zapoznanie się z obowiązkami pilota w sytuacjach awaryjnych,
 • przyśpieszony kurs pierwszej pomocy,
 • rozwiązywanie przez pilota trudnych sytuacji,
 • praktyczne wykorzystanie materiałów pomocniczych.

Wymagania jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia pilota wycieczek:

 • ukończone 18 lat,
 • średnie wykształcenie,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne w związku z wykonywaniem zawodu pilota,
 • zaświadczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ