Kurs zawodowy „Instalator kolektorów słonecznych”

Kolektor słoneczny to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz lub gaz.

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Program szkolenia zawiera:

 1. informacje na temat kolektorów słonecznych i ich zastosowania,
 2. charakterystykę działania kolektorów,
 3. naukę montażu i demontażu elementów kolektorów.
 4. Budowa i rodzaje typów kolektorów słonecznych m.in.:
 • kryteria doboru właściwego typu kolektora
 • integralne komponenty instalacji solarnej
 • możliwości i właściwości zabudowy kolektorów słonecznych
 • zasady właściwego doboru instalacji solarnych
 • parametry i zastosowanie sterowników instalacji solarnych, a także montażu i prawidłowego uruchomienia IS – ćwiczenia praktyczne
 • istotne i praktyczne rady „jakich błędów należy unikać”

Grupa docelowa:

 • Osoby zainteresowane tematyką i montażem kolektorów słonecznych, w szczególności projektanci, specjaliści w obszarze budownictwa, a także inne osoby (np. studenci kierunków technicznych), które myślą o rozwoju w tym obszarze zawodowym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ