Kurs zawodowy „Instalator kolektorów słonecznych”

Kolektor słoneczny to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz lub gaz.

Program szkolenia zawiera:

 1. informacje na temat kolektorów słonecznych i ich zastosowania,
 2. charakterystykę działania kolektorów,
 3. naukę montażu i demontażu elementów kolektorów.
 4. Budowa i rodzaje typów kolektorów słonecznych m.in.:
 • kryteria doboru właściwego typu kolektora
 • integralne komponenty instalacji solarnej
 • możliwości i właściwości zabudowy kolektorów słonecznych
 • zasady właściwego doboru instalacji solarnych
 • parametry i zastosowanie sterowników instalacji solarnych, a także montażu i prawidłowego uruchomienia IS – ćwiczenia praktyczne
 • istotne i praktyczne rady „jakich błędów należy unikać”

Grupa docelowa:

 • Osoby zainteresowane tematyką i montażem kolektorów słonecznych, w szczególności projektanci, specjaliści w obszarze budownictwa, a także inne osoby (np. studenci kierunków technicznych), które myślą o rozwoju w tym obszarze zawodowym.

Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Certyfikaty wydaje Europejski Instytut Certyfikacji i Efektywności, z kwalifikacjami VCC (Vocational Competences Certyficate), na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Odpłatność i warunki organizacyjne:

 • Kurs hybrydowy (stacjonarno-elearningowy), część e-learnigowa na platformie kursy-elearningowe.pl
 • Szkolenia przeznaczone dla ludzi, którzy chcą korzystać z kolektorów słonecznych i chcą dowiedzieć się czegoś o nich.

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Zgłoszenia:

Zapraszamy.