Kurs z księgowości – Left Hand

Left Hand jest programem finansowo-księgowym i handlowo-magazynowym do zarządzania firmami rozliczającymi się w oparciu o pełne księgi handlowe.

Czas szkolenia: 60 godzinKsiegowosc_LeftHand

Program szkolenia zawiera:

  • podstawowe informacje o zasadach obsługi programu Left Hand,
  • nauka rejestracji i zarządzania dokumentami księgowymi,
  • omówienie schematów automatycznego dekretowania dokumentów,
  • omówienie mechanizmu rozliczania operacji,
  • nauka otwierania i zamykania roku obrotowego,
  • zasady rejestracji środków trwałych,
  • omówienie elementów modułu kadrowo – płacowego,
  • omówienie modułu sprzedażowego i magazynowego,
  • omówienie technicznych zagadnień obsługi programu Left Hand.

Szkolenie to jest dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją wewnętrzną, sprawdzającym umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia.