Kurs z księgowości – Left Hand

Left Hand jest programem finansowo-księgowym i handlowo-magazynowym do zarządzania firmami rozliczającymi się w oparciu o pełne księgi handlowe.

Czas szkolenia: 60 godzinKsiegowosc_LeftHand

Program szkolenia zawiera:

 • podstawowe informacje o zasadach obsługi programu Left Hand,
 • nauka rejestracji i zarządzania dokumentami księgowymi,
 • omówienie schematów automatycznego dekretowania dokumentów,
 • omówienie mechanizmu rozliczania operacji,
 • nauka otwierania i zamykania roku obrotowego,
 • zasady rejestracji środków trwałych,
 • omówienie elementów modułu kadrowo – płacowego,
 • omówienie modułu sprzedażowego i magazynowego,
 • omówienie technicznych zagadnień obsługi programu Left Hand.

Szkolenie to jest dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją wewnętrzną, sprawdzającym umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ