Kurs z zakresu przepisów podatkowych

Szkolenie ma na celu przekazać i uzupełnić zdobytą już wiedzę uczestników oraz zapoznać ich ze zmianami jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym.

Czas szkolenia: 3 dniprzepisy_podatkowe

Program szkolenia zawiera:

 • podstawowe informacje o podatku od towarów i usług,
 • podstawowe informacje o podatku akcyzowym,
 • podstawowe informacje o podatku dochodowym osób fizycznych,
 • podstawowe informacje o podatku dochodowym osób prawnych,
 • podstawowe informacje o podatku od spadku i darowizn,
 • omówienie opłaty skarbowej,
 • omówienie podatków i opłat lokalnych.

Szkolenie skierowane jest do doradców podatkowych, głównych księgowych, samodzielnych księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych oraz do przedsiębiorców.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ