Kurs z zakresu przepisów podatkowych

Szkolenie ma na celu przekazać i uzupełnić zdobytą już wiedzę uczestników oraz zapoznać ich ze zmianami jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym.

Czas szkolenia: 3 dniprzepisy_podatkowe

Program szkolenia zawiera:

  • podstawowe informacje o podatku od towarów i usług,
  • podstawowe informacje o podatku akcyzowym,
  • podstawowe informacje o podatku dochodowym osób fizycznych,
  • podstawowe informacje o podatku dochodowym osób prawnych,
  • podstawowe informacje o podatku od spadku i darowizn,
  • omówienie opłaty skarbowej,
  • omówienie podatków i opłat lokalnych.

Szkolenie skierowane jest do doradców podatkowych, głównych księgowych, samodzielnych księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych oraz do przedsiębiorców.