Kursy pedagogiczne

Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Dla przyszłych wykładowców, nauczycieli, instruktorów i trenerów oraz dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, chcących zatrudnić uczniów i studentów w celu praktycznej nauki zawodu.

Czas szkolenia: od 1 dnia do 3 miesięcypedagogiczne

Podstawowymi celami szkolenia pedagogicznego jest nauczenie słuchaczy – wykładowców przygotowywania jednostek lekcyjnych, przeprowadzania zajęć z użyciem metod aktywizujących, sprawdzania efektywności nauczania oraz projektowanie elementów pakietu edukacyjnego. Szkolenie przygotowuje z prowadzenia zajęć w systemie szkolnym oraz kursowym.