ABC obsługi komputera

Szkolenie to ma na celu wprowadzić od podstaw w obsługę komputera.

Czas szkolenia: 50 godzinABC_obsluga_komputera

Program szkolenia zawiera:

  • podstawowe zasady pracy z komputerem, w tym organizację i zarządzanie bazami danych,
  • pracę z edytorem tekstów Word,
  • obsługę arkusza kalkulacyjnego Excel,
  • zasady przygotowywania prezentacji w programie Power Point,
  • obsługę systemu operacyjnego Windows,
  • omówienie podstawowych pojęć związanych z Internetem,
  • naukę obsługi konta pocztowego na stronie www,
  • naukę obsługi programu Outlook Express.

Szkolenie kończy się wydaniem uczestnikowi świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia.