ABC obsługi komputera

Szkolenie to ma na celu wprowadzić od podstaw w obsługę komputera.

Czas szkolenia: 50 godzinABC_obsluga_komputera

Program szkolenia zawiera:

 • podstawowe zasady pracy z komputerem, w tym organizację i zarządzanie bazami danych,
 • pracę z edytorem tekstów Word,
 • obsługę arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • zasady przygotowywania prezentacji w programie Power Point,
 • obsługę systemu operacyjnego Windows,
 • omówienie podstawowych pojęć związanych z Internetem,
 • naukę obsługi konta pocztowego na stronie www,
 • naukę obsługi programu Outlook Express.

Szkolenie kończy się wydaniem uczestnikowi świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ