Certyfikacja ECDL

ECDL – (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, wykorzystując przy tym mikrokomputer. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Czas szkolenia: 70 godzinecdl core

Program szkolenia zawiera:

  • teorię z podstaw technik informatycznych,
  • zaznajomienie się z podstawowymi funkcjami porządkującymi środowisko pracy użytkownika komputera,
  • pracę na komputerze w celu tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów,
  • pracę w arkuszu kalkulacyjnym,
  • pracę z bazami danych,
  • tworzenie grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej,
  • korzystanie z usług w sieciach informatycznych.

Szkolenie kończy się 7 egzaminami, po zdaniu których uczestnik otrzyma certyfikat ważny bezterminowo.

Certyfikaty i zaświadczenia:

  • Certyfikaty wydaje Europejski Instytut Certyfikacji i Efektywności, z kwalifikacjami VCC (Vocational Competences Certyficate), na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

    Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).