Certyfikacja ECDL

ECDL – (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, wykorzystując przy tym mikrokomputer. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Czas szkolenia: 70 godzinecdl core

Program szkolenia zawiera:

 • teorię z podstaw technik informatycznych,
 • zaznajomienie się z podstawowymi funkcjami porządkującymi środowisko pracy użytkownika komputera,
 • pracę na komputerze w celu tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów,
 • pracę w arkuszu kalkulacyjnym,
 • pracę z bazami danych,
 • tworzenie grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej,
 • korzystanie z usług w sieciach informatycznych.

Szkolenie kończy się 7 egzaminami, po zdaniu których uczestnik otrzyma certyfikat ważny bezterminowo.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ