Koordynacja projektów PO KL

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kompleksowym procesem zarządzania, koordynacji i promocji projektów PO KL. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce.

Czas szkolenia: 2 dnikoordynacja_projektu_POKL

Program szkolenia zawiera:

  • omówienie specyfiki projektów PO KL,
  • omówienie cech projektów PO KL,
  • naukę sporządzania etapów przygotowania projektów,
  • analizę problemów i celów projektów,
  • naukę przygotowania budżetu i harmonogramu projektów,
  • naukę tworzenia kampanii promocyjnej,
  • naukę kreowania wydarzeń medialnych,
  • naukę technik interpersonalnych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami PO KL i ich promocją.