Koordynacja projektów PO KL

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kompleksowym procesem zarządzania, koordynacji i promocji projektów PO KL. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce.

Czas szkolenia: 2 dnikoordynacja_projektu_POKL

Program szkolenia zawiera:

 • omówienie specyfiki projektów PO KL,
 • omówienie cech projektów PO KL,
 • naukę sporządzania etapów przygotowania projektów,
 • analizę problemów i celów projektów,
 • naukę przygotowania budżetu i harmonogramu projektów,
 • naukę tworzenia kampanii promocyjnej,
 • naukę kreowania wydarzeń medialnych,
 • naukę technik interpersonalnych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami PO KL i ich promocją.

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ