Księgowość w projektach PO KL

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania i kontroli projektów PO KL.

Czas szkolenia: 3 dniksiegowosc_w_projekcie_POKL

Program szkolenia zawiera:

  • naukę prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność,
  • opis i omówienie dokumentów księgowych,
  • omówienie nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu,
  • omówienie podstaw prawnych dotyczących rachunkowości projektów,
  • naukę konstrukcji zadaniowego budżetu projektu,
  • omówienie zasad kwalifikowania kosztów i wydatków,
  • opodatkowanie funduszy unijnych,
  • kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną projektu.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.