Opracowanie projektu PO KL

Szkolenie ma na celu pomóc zrozumieć specyfikę projektów innowacyjnych oraz podejście do ich opracowania, a także analizę wniosku o dofinansowanie projektu.

Czas szkolenia: 10 godzinopracowanie_projektu_POKL

Program szkolenia zawiera:

 • omówienie zasad dokonywania wyboru projektu,
 • przedstawienie i omówienie nowego formularzu wniosku o dofinansowanie PO KL,
 • omówienie pierwotnych i wtórnych źródeł danych do projektu,
 • naukę definiowania kluczowego projektu, celów i ich wskaźników pomiaru,
 • omówienie ryzyka w projekcie,
 • naukę prawidłowego sporządzania budżetu projektu,
 • omówienie kosztów pośrednich i bezpośrednich w projekcie oraz limity procentowe w PO KL

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ