Opracowanie projektu PO KL

Szkolenie ma na celu pomóc zrozumieć specyfikę projektów innowacyjnych oraz podejście do ich opracowania, a także analizę wniosku o dofinansowanie projektu.

Czas szkolenia: 10 godzinopracowanie_projektu_POKL

Program szkolenia zawiera:

  • omówienie zasad dokonywania wyboru projektu,
  • przedstawienie i omówienie nowego formularzu wniosku o dofinansowanie PO KL,
  • omówienie pierwotnych i wtórnych źródeł danych do projektu,
  • naukę definiowania kluczowego projektu, celów i ich wskaźników pomiaru,
  • omówienie ryzyka w projekcie,
  • naukę prawidłowego sporządzania budżetu projektu,
  • omówienie kosztów pośrednich i bezpośrednich w projekcie oraz limity procentowe w PO KL

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.