Rozliczanie projektów PO KL

Szkolenie ma na celu podwyższenie umiejętności w zakresie prowadzenia prawidłowych rozliczeń w ramach projektów PO KL.

Czas szkolenia: 2 dnirozliczanie_projektu_POKL

Program szkolenia zawiera:

  • omówienie struktury budżetu projektu,
  • naukę rozliczania wniosku o płatność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
  • zaznajomienie się z dokumentacją wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,
  • omówienie zasad sporządzania wniosku o płatność,
  • omówienie zasad zamykania projektu.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

  • EVDC / EICE / ISQ / MEN
  • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

  • European Vocational Development Certification (EVDC)
  • European International Certification in Education (EICE)
  • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ