Rozliczanie projektów PO KL

Szkolenie ma na celu podwyższenie umiejętności w zakresie prowadzenia prawidłowych rozliczeń w ramach projektów PO KL.

Czas szkolenia: 2 dnirozliczanie_projektu_POKL

Program szkolenia zawiera:

  • omówienie struktury budżetu projektu,
  • naukę rozliczania wniosku o płatność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
  • zaznajomienie się z dokumentacją wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,
  • omówienie zasad sporządzania wniosku o płatność,
  • omówienie zasad zamykania projektu.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.