ABC przedsiębiorczości

Szkolenie ma na celu przygotowanie jego uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Czas szkolenia: 60 godzinabc_przedsiebiorczosci

Program szkolenia zawiera:

  • omówienie zasad zakładania, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej,
  • omówienie zasad marketingu mix i  analizy SWOT,
  • podstawową wiedzę z zakresu Public Relations,
  • podstawową wiedzę o zewnętrznych źródłach finansowania działalności gospodarczej,
  • elementy prawa pracy,
  • naukę tworzenia biznes planu,
  • naukę księgowości w małej firmie,
  • coaching,
  • omówienie zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Szkolenie skierowane do osób planujących własną drogę awansu zawodowego.