ABC przedsiębiorczości

Szkolenie ma na celu przygotowanie jego uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Czas szkolenia: 60 godzinabc_przedsiebiorczosci

Program szkolenia zawiera:

 • omówienie zasad zakładania, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej,
 • omówienie zasad marketingu mix i  analizy SWOT,
 • podstawową wiedzę z zakresu Public Relations,
 • podstawową wiedzę o zewnętrznych źródłach finansowania działalności gospodarczej,
 • elementy prawa pracy,
 • naukę tworzenia biznes planu,
 • naukę księgowości w małej firmie,
 • coaching,
 • omówienie zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Szkolenie skierowane do osób planujących własną drogę awansu zawodowego.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ