Kurs sprzedażowy

Kurs przygotowujący do pracy w zawodzie sprzedawcy.

Czas kursu: 120 godzinkurs_sprzedazowy

Program kursu zawiera:

 • omówienie zasad obsługi klienta,
 • formy pomocy klientowi,
 • zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych,
 • metody i techniki negocjacji,
 • naukę obsługi kasy fiskalnej,
 • naukę sporządzania dokumentacji handlowej,
 • omówienie przepisów dotyczących reklamacji i gwarancji towarowych,
 • formy sprzedaży detalicznej,
 • charakterystykę grup konsumenckich,
 • organizację i techniki handlu,
 • podstawowe zasady rachunkowości i kontroli placówek handlowych,
 • podstawy marketingu,
 • towaroznawstwo,
 • ćwiczenia praktyczne z użyciem kas fiskalnych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ