Kurs sprzedażowy

Kurs przygotowujący do pracy w zawodzie sprzedawcy.

Czas kursu: 120 godzinkurs_sprzedazowy

Program kursu zawiera:

 • omówienie zasad obsługi klienta,
 • formy pomocy klientowi,
 • zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych,
 • metody i techniki negocjacji,
 • naukę obsługi kasy fiskalnej,
 • naukę sporządzania dokumentacji handlowej,
 • omówienie przepisów dotyczących reklamacji i gwarancji towarowych,
 • formy sprzedaży detalicznej,
 • charakterystykę grup konsumenckich,
 • organizację i techniki handlu,
 • podstawowe zasady rachunkowości i kontroli placówek handlowych,
 • podstawy marketingu,
 • towaroznawstwo,
 • ćwiczenia praktyczne z użyciem kas fiskalnych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Certyfikaty i zaświadczenia:

 • Certyfikaty wydaje Europejski Instytut Certyfikacji i Efektywności, z kwalifikacjami VCC (Vocational Competences Certyficate), na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

  Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).