Gospodarowanie czasem

Czas to pieniądz, dlatego tak ważne jest dobrze nim gospodarować. Czas jest najbardziej ograniczonym dobrem, jakie posiadasz: jedynym, którego nie możesz otrzymać więcej.

Czas szkolenia: 2 dnigospodarowanie_czasem

Program szkolenia zawiera:

 • naukę planowania czasu wolnego,
 • naukę planowania czasu pracy,
 • naukę organizacji pracy,
 • naukę tworzenia harmonogramów pracy,
 • diagnozę indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu,
 • trening umiejętności sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych,
 • sporządzanie budżetu czasu,
 • wytyczanie celów i priorytetów,
 • omówienie technik ustalania ważności zadań,
 • omówienie przyczyn i skutków przeszkód w zarządzaniu czasem,
 • identyfikacja „złodziei czasu” w pracy.

Szkolenie to pokaże w jaki sposób efektywnie gospodarować zasobami, jakie metody są pomocne w analizowaniu zadań, jak wytyczać cele i ustalać harmonogramy działań.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ