Kurs fotograficzny

Kurs fotograficzny ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw fotografiki oraz pokazanie na jakich zasadach opiera się fotografia.

Czas kursu: 90 godzinfotografia

Program kursu zawiera:

  • historię fotografii,
  • omówienie cech i parametrów niektórych aparatów,
  • prezentację i omówienie elementów aparatów fotograficznych,
  • praktyczne wskazówki i ćwiczenia dotyczących robienia zdjęć,
  • prezentację i przechowywanie materiałów fotograficznych,
  • praktyczne ćwiczenia z obróbki komputerowej zdjęć.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz wydaniem świadectwa odbycia kursu.