Kurs fotograficzny

Kurs fotograficzny ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw fotografiki oraz pokazanie na jakich zasadach opiera się fotografia.

Czas kursu: 90 godzinfotografia

Program kursu zawiera:

 • historię fotografii,
 • omówienie cech i parametrów niektórych aparatów,
 • prezentację i omówienie elementów aparatów fotograficznych,
 • praktyczne wskazówki i ćwiczenia dotyczących robienia zdjęć,
 • prezentację i przechowywanie materiałów fotograficznych,
 • praktyczne ćwiczenia z obróbki komputerowej zdjęć.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz wydaniem świadectwa odbycia kursu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ