Asystent osób niepełnosprawnych

Asystenci kompensują mniejszą sprawność. Zastępują dobry wzrok, funkcje poznawcze lub prowadzą wózek. Pomagają dotrzeć w wybrane miejsca, komunikować się z otoczeniem, informują i doradzają.

Czas kursu: 30 dniasystent

Kurs obejmuje problematykę z zakresu:

 • pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności,
 • definicja niepełnosprawności,
 • kryteria biologiczne i społeczne niepełnosprawności,
 • definicje poszczególnych grup osób niepełnosprawnych,
 • jednostki chorobowe,
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności,
 • psychologiczne aspekty niepełnosprawności,
 • pojęcie i zakres rehabilitacji,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • rehabilitacja psychologiczna,
 • rehabilitacja społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa,
 • rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo,
 • rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących,
 • rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących,
 • rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • aspekty prawne,
 • rola asystenta w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,
 • zajęcia praktyczne.

Kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej. Od kandydatów nie wymaga się wykształcenia medycznego lub przygotowania zawodowego.

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ