Kurs na streetworkera

Streetworker to ktoś, kto wyjdzie do ludzi, aby znaleźć potrzebujących pomocy w ich naturalnym środowisku, dotrze do osób, które same po pomoc nie przyjdą, to osoba, która pomoże zrobić pierwszy krok w kierunku zmiany.

Czas szkolenia: 6 dniStreetworker

Program szkolenia zawiera:

  • psychospołeczne aspekty podejmowania zachowań ryzykownych,
  • rodzaje uzależnień, fazy, mechanizmy uzależnienia,
  • formy pomocy – omówienie bazy pomocowej,
  • rodzaje narkotyków i sposoby rozpoznawania osób pod wpływem narkotyków,
  • streetworking – cele, formy pomocy, specyfika pracy,
  • streetworking jako jedna z form pracy z osobami podejmującymi zachowania ryzykowne,
  • podstawowe informacje dotyczące HIV/AIDS,
  • spotkania terapeutów i streetworkerów mające na celu wymianę doświadczeń, pomoc w poszukiwaniu rozwiązań zgłaszanych problemów, wypracowanie alternatywnych rozwiązań dla sytuacji problemowych i konfliktowych, omawianie indywidualnych przypadków.

Szkolenie skierowane jest do studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, którzy zechcieliby podjąć pracę pedagoga ulicznego, pracować z dziećmi i młodzieżą wychowującą się na ulicy, eksperymentującą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych.