Kurs na streetworkera

Streetworker to ktoś, kto wyjdzie do ludzi, aby znaleźć potrzebujących pomocy w ich naturalnym środowisku, dotrze do osób, które same po pomoc nie przyjdą, to osoba, która pomoże zrobić pierwszy krok w kierunku zmiany.

Czas szkolenia: 6 dniStreetworker

Program szkolenia zawiera:

 • psychospołeczne aspekty podejmowania zachowań ryzykownych,
 • rodzaje uzależnień, fazy, mechanizmy uzależnienia,
 • formy pomocy – omówienie bazy pomocowej,
 • rodzaje narkotyków i sposoby rozpoznawania osób pod wpływem narkotyków,
 • streetworking – cele, formy pomocy, specyfika pracy,
 • streetworking jako jedna z form pracy z osobami podejmującymi zachowania ryzykowne,
 • podstawowe informacje dotyczące HIV/AIDS,
 • spotkania terapeutów i streetworkerów mające na celu wymianę doświadczeń, pomoc w poszukiwaniu rozwiązań zgłaszanych problemów, wypracowanie alternatywnych rozwiązań dla sytuacji problemowych i konfliktowych, omawianie indywidualnych przypadków.

Szkolenie skierowane jest do studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, którzy zechcieliby podjąć pracę pedagoga ulicznego, pracować z dziećmi i młodzieżą wychowującą się na ulicy, eksperymentującą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych.

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ