Audyt energetyczny

Szkolenie z zakresu audytu energetycznego ma na celu przygotować uczestników do wykonywania zawodu audytora efektywności energetycznej.

Czas szkolenia: 180 godzinaudyt_energetyczny

Program szkolenia zawiera:

  • podstawowe wiadomości z zakresu prawa,
  • zaznajomienie się z wzorami kart audytów,
  • podstawową wiedzę techniczną,
  • naukę oceny stanu ochrony cieplnej budynku,
  • omówienie systemów zaopatrzenia w ciepłą wodę,
  • zarządzanie gospodarką energetyczną i metody pomiaru energii,
  • przedstawienie i omówienie metod oszczędzania wody, ciepła i energii elektrycznej w budynkach,
  • omówienie wad i zalet korzystania z odnawialnych źródeł energii,
  • metodykę sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.