Audyt energetyczny

Szkolenie z zakresu audytu energetycznego ma na celu przygotować uczestników do wykonywania zawodu audytora efektywności energetycznej.

Czas szkolenia: 180 godzinaudyt_energetyczny

Program szkolenia zawiera:

 • podstawowe wiadomości z zakresu prawa,
 • zaznajomienie się z wzorami kart audytów,
 • podstawową wiedzę techniczną,
 • naukę oceny stanu ochrony cieplnej budynku,
 • omówienie systemów zaopatrzenia w ciepłą wodę,
 • zarządzanie gospodarką energetyczną i metody pomiaru energii,
 • przedstawienie i omówienie metod oszczędzania wody, ciepła i energii elektrycznej w budynkach,
 • omówienie wad i zalet korzystania z odnawialnych źródeł energii,
 • metodykę sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ