Energia odnawialna

Szkolenie pozwoli jego uczestnikom na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu energii odnawialnej.

Czas szkolenia: 3 dnienergia_odnawialna

Program szkolenia zawiera:

  • omówienie rodzajów i sposobów przetwarzania energii odnawialnej,
  • charakterystykę zastosowań energii odnawialnych,
  • charakterystykę urządzeń instalacyjnych przetwarzających odnawialne nośniki energii,
  • omówienie przepisów prawa polskiego i unijnego regulującego wykorzystanie i rozwój źródeł energii.

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych istotą i zastosowaniem energii odnawialnej.