Kurs instruktora fitness

Szkolenie na instruktora fitness adresowane jest do osób aktywnych, miłośników fitness, pragnących rozpocząć pracę w tym zawodzie.

Czas szkolenia: 15 dni szkolenia + 30 godzin asystowania instruktorom fitnessfitness

Program szkolenia zawiera:

  • historię fitness,
  • praktyczną naukę prowadzenia zajęć na bazie choreografii,
  • praktyczną naukę prowadzenia zajęć na bazie ćwiczeń wzmacniających,
  • biologiczne podstawy reakcji,
  • podstawy żywienia w treningu fitness.

Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym z teorii i praktycznym z przeprowadzania lekcji treningowej. Zapewnia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu instruktora.

Certyfikaty i zaświadczenia:

  • Certyfikaty wydaje Europejski Instytut Certyfikacji i Efektywności, z kwalifikacjami VCC (Vocational Competences Certyficate), na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Odpłatność i warunki organizacyjne:

    Czas szkolenia min. 30 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).